Circular Chemistry Solutions industriele ecologie

Welkom op de Solvakem website

Solvakem zet symbiose in de praktijk om en helpt industrielen hun bij-producten in de productie van andere industrielen in te schakelen, ten bate van elke partij en het milieu (kringloopeconomie).

Solvakem stelt zich ten dienste van bedrijven en heeft meer dan 30 jaar industriele ervaring in Europa, op gebied van herwinning van bij-producten en industriele chemische afval.

"Na een grondige studie van het afval en de mogelijke omzetmarkten, neemt Solvakem deze over, verwerkt en verhandelt deze verder.
Solvakem verziet in een voordelige en ecologische oplossing ter herwaardering of herwinning."

Om beter uw behoeften te omkaderen, hebben wij een "secundary raw materials" beurs opgezet waar u een antwoord krijgt op vragen omtrent afvalproductie en waar u het aanbod van uw bij-producten kan verduidelijken.

Solvakem is lid van France Chimie in Frankrijk en Essenscia in België. 

Gelieve hieronder 2 videos te vinden die ons werk toont als facilitator voor een kringloopeconomie in de chemische industrie.